DESPRE PROIECT

 

Proeictul ’’Limba Română pentru toți românii’’ finanțat de Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni” vine în întâmpinarea nevoilor profesorilor, formatorilor și părinților români din străinătate deciși să se implice activ în instruirea celor peste 810.000 de copii români de vârstă școlară care învață și trăiesc în afară granițelor României, în diaspora, cu scopul de a contribui la întărirea sentimentului de apartenență identitară națională, la afirmarea și la dezvoltarea identității lor lingvistice, culturale și spirituale românești.

Proiectul își propune să înlăture unul dintre principalele obstacole cu care copiii, părinții și profesorii români din diaspora se confruntă în procesul de dobândire și predare de cunoștințe și competențe de limbă, cultură și civilizație românească: accesul limitat la materiale didactice adaptate și interactive dedicate special nevoilor de instruire ale acestei categorii de cursanți.

Prezentul proiect urmărește să contribuie la digitalizarea cursurilor de limbă, cultură și civilizație românească organizate de profesori, formatori și părinți pentru copiii români din străinătate prin dezvoltarea de materiale didactice în format video, disponibile online, interactive pentru utilizatori și care să sporească atractivitatea cursurilor în limba română.

Proiectul are ca scop realizarea unei platforme educaționale web de cursuri video, filmate și animate digital, realizate pe baza unui curriculum adaptat gradului de competențe și nevoilor de învățare specifice elevilor români aflați la finalul ciclului primar – începutul ciclului gimnazial din diaspora, cu menirea de a-i sprijini în formarea de competențe de limbă, cultură și civilizație românească, conform nivelurilor A2, B1 și B2, să îi atragă în aprofundarea cunoștințelor proprii despre România și în dezvoltarea de competențe de conștientizare și expresie culturală specifice valorilor identitare românești și valorilor umane generale. Integrarea limbii şi a culturii în procesul de învățare, într-o manieră atractivă, interactivă, ar semnifica, în concepţia noastră, o schimbare de paradigmă care ar putea reinventa predarea limbii ca instrument de reintegrare culturală și identitară a copiilor români din diaspora.

Platforma noastră nu are ca scop dublarea activității profesorilor de la cursurile de limba și cultura română, ci facilitarea, accesibilizarea și digitalizarea ei.

Există numeroase materiale didactice, cărți, culegeri de exerciții pentru învățarea limbii române de către copiii noștri din diaspora. Dar toate aceste conținuturi au nevoie de o interfață, pentru a trezi motivația și emoția copiilor. Acesta este scopul primordial al proiectului nostru: acela de a coopta mentori pentru copiii din diaspora, nu doar licențiați și acreditați în predarea limbii și a culturii române, ci atât de pasionați de transmiterea dimensiunii identitare naționale, încât emoția acestei pasiuni să îi motiveze pe copii și să le capteze atenția. La baza programei pe care am creat-o stau, desigur, principii din neuroștiințe, competențele-cheie stabilite la nivel european, dar, mai mult decât atât, am avut în vedere metacompetențe – cele mai importate fiind autonomia și capacitatea de a crea conexiuni.

Astfel, venim în sprijinul profesorilor din diaspora cu 25 de lecții organizate în câte 4 secvențe, de maximum 20 de minute fiecare (timpul propice de menținere constantă a atenției unui copil), adică 60 de minute, 1500 de minute per total proiect. Prin principiul autonomiei, profesorul poate aborda aceste secvențe succesiv sau separat, întrerupte de dezbateri și de momente de reflecție.

Să luăm drept exemplu prima lecție, care va aduce în atenția copiilor curiozități despre limbile lumii și va explica, pornind de la un exercițiu de mimă, ce este un semn, ce sunt literele, de ce avem nevoie de ele, la ce ne este utilă o cultură scrisă, dar și miracolul rostirii sunetelor: „Limba este știința semnelor. Semn și simbol. Ce sunt literele, simbolurile, și sunetele? Sunetele limbii române – vocale, consoane, grupuri de sunete”. Vom afla că limba este un instrument născut pentru a ne uni și pentru a ne dezvolta și, totodată, o oglindă a modului în care gândim și a devenirii unei societăți. Astfel, a doua parte a lecției va avea în vedere raportul dintre gândire, limba scrisă și limba vorbită explicat pe înțelesul copiilor.

Pentru a ilustra toate informațiile transmise, vom aduce imagini și povești despre Cultura Cucuteni și vom ilustra, prin animații, câteva simboluri străvechi. Și, pentru că viața însăși e o poveste, le vom dărui copiilor, spre ascultarea la școală sau seara, acasă, alături de părinți, lectura unui fragment din „Cum s-a născut poporul român” (de Neagu Djuvara și Radu Oltean), în interpretarea actriței Daniela Nane. Vorbim, astfel, despre o platformă complementară cursurilor pe care le urmează deja copiii, bazată pe o abordare integrată, modernă și interactivă, pe texte actuale și pe o comunicare didactică prietenoasă și plină de emoție, un proiect inovator și atât de util schimbării paradigmei pedagogice atât în România, cât și peste hotare.

Cei patru piloni ai fiecărei lecții sunt: gramatică și comunicare, literatură și cultură, lecturarea de către actrița Daniela Nane a unui fragment literar relevant pentru conținutul predat și o secvență de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor românești, finalizată printr-o activitate manuală care încurajează asimilarea cunoștințelor prezentate (obiecte din lut, măști, păpuși din linguri de lemn etc.) pe care l-am denumit „Atelierul tradițional”.

Întreaga tematică respectă învățarea structurată pe niveluri și a fost stabilită luând în considerare factorii motivaționali și necesitățile de comunicare ale copilului, dezvoltarea competenţelor de receptare a mesajului oral, de receptare a mesajului scris, de exprimare orală, de exprimare scrisă, de pronunţare, de utilizare a vocabularului și a gramaticii.

În proiectarea secvențelor de predare-învăţare a limbii române în cadrul proiectului „Limba română pentru toți românii” s-a pus un accent deosebit pe proiectarea integrată și pe etapele de realizare a acesteia. Dintre strategiile didactice active și interactive, se evidenţiază imersiunea lingvistică și atelierul cultural care sporesc gradul de însușire a limbii române, a tradiţiilor strămoșești și a valorilor culturale. Se valorifică la maximum astfel potenţialul emoțional și cel de apartenenţă la o cultură.

Ne exprimăm certitudinea că parcurgerea programului „Limba română pentru toți românii”va contribui la dezvoltarea competenţei de comunicare fluentă în limba română în rândul copiilor conaţionalilor noștri stabiliţi în străinătate.

 

Proiect finanțat de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni